logo

51052F

img

←中央林間
Tc1
51052
M1
52052
M2
53052
T1
54052
M3
55052
T2
56052
T3
57052
M1'
58052
M2'
59052
Tc2
50052
V S・P V V S・P
所属 製造年 製造メーカー 地下鉄機器 備考
南栗橋 2005年 日立 31613F・31413F  
車歴
2005年11月13日 甲種輸送
2005年11月25日 落成。南栗橋車両管理区に所属。
2005年11月25日 試運転開始
2006年3月21日 営業運転開始
2009年4月 重要部検査
2009年12月23日 東京スカイツリー&リライズガーデン西新井車体広告開始
2010年12月 東京スカイツリー&リライズガーデン西新井車体広告終了
2012年10月 窓開閉化改造
2012年3月 全般検査(南栗橋工場)
座席モケットを後期車タイプに交換
2014年9月 前照灯LED化(南栗橋車両管区本区)
2015年4月 全般検査(南栗橋工場)
2018年6月 重要部検査(南栗橋車両管区本区)
2021年6月 全般検査(南栗橋工場)
写真集
img
東京スカイツリー&リライズガーデン西新井車体広告
(2010/4/29・田奈)


 関連リンク